Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING: Wonderfood by Delhaize

Deze privacyverklaring heeft als doel jou te informeren over hoe de verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens verwerkt, wanneer je navigeert op de website: https://www.wonderfood.be/ (hierna: de ‘Website’) en deelneemt aan het evenement ‘Wonderfood by Delhaize’ (hierna: het ‘Evenement’).
De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming. De verwerking van de gegevens gebeurt strikt binnen de Europese Economische Ruimte.

De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Delhaize Le Lion/De Leeuw NV, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse (hierna “Delhaize”). 

TRIBE AGENCY – We are C [0674 654 103], is in dit kader de verwerker van deze persoonsgegevens in opdracht en voor rekening van Delhaize. De verzamelde informatie wordt enkel verwerkt volgens de richtlijnen van Delhaize.

Hieronder kan je een overzicht vinden van persoonsgegevens die Delhaize en/of We are C verwerkt.

Tijdens het surfen op de Website:

 • Ip-adres

Tijdens het contacteren van Wonderfood Adventure via de webform:

 • Voor- en achternaam
 • GSM-nummer
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Open tekstveld waarin u steeds zelf nog persoonsgegevens vrijwillig kan meedelen

Bij het inschrijven voor het Evenement:

 • Voor- en achternaam (verplicht)
 • GSM-nummer (verplicht)
 • Emailadres (verplicht)
 • Postcode
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Tijdens het Evenement:

 • Foto’s en video’s (eventueel)

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Het kan gebeuren dat Delhaize of We are C bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid verwerkt, bvb. indien je een vraag stelt omtrent allergenen in de webform op de Website in het open tekstveld – deze gegevens worden enkel verwerkt om jouw vraag te kunnen beantwoorden. Door jouw vraag te stellen via de webform, geef je je toestemming om deze gegevens te verwerken.

Voor welk doel verwerkt Delhaize jouw persoonsgegevens?

 • Om te kunnen navigeren op de Website;
 • Om je de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen via de webform;
 • Om je vraag/verzoek via de webform te kunnen beantwoorden;
 • Om het Evenement te kunnen bijwonen;
 • Om het goede verloop van het Evenement te garanderen;
 • Om je Evenementsgerelateerde informatie toe te sturen;
 • Om de foto’s en video’s van het Evenement te gebruiken op interne en externe communicatiekanalen van Delhaize;
 • Om je uit te nodigen voor gelijkaardige events bij Delhaize.

Hoe lang bewaart Delhaize jouw persoonsgegevens?

Delhaize bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verstrekt en dit voor maximum 2 jaar nadat het Evenement heeft plaatsgevonden, waarna jouw persoonsgegevens definitief worden gewist.

De vragen en antwoorden via het webform op de Website worden tot 1 jaar na het voorzien van het antwoord bewaard, waarna ze definitief worden verwijderd.

Op welke basis verwerkt Delhaize jouw persoonsgegevens?

Delhaize verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag(en):

Toestemming: je geeft expliciete toestemming wanneer je jou registreert voor het Evenement of beslist om contact op te nemen met de Klantendienst. Je geeft tevens je toestemming om jouw foto of video te mogen verwerken op het Evenement zelf. Met uitzondering van de toevallige opname waarin u onherkenbaar in beeld zou zijn, kan je jouw toestemming verlenen of weigeren om foto’s of film’s/video’s van u te (laten) maken (in het kader van het recht op afbeelding). Verder zal ter plekke ook bijkomstige toestemming worden gevraagd om deze foto’s en video’s verder te gebruiken op interne en externe communicatiekanalen van Delhaize (waaronder sociale media). Deze toestemming kan tevens blijken uit uw medewerking aan de foto’s of films/video’s.

Gerechtvaardigd belang: Delhaize baseert zich voor bepaalde verwerking(en) op de Website op haar gerechtvaardigd belang.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Delhaize zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden, uitsluitend wanneer dit zou nodig zijn om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichting(en).

Wat zijn jouw rechten?

Op gelijk welk moment hebt je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan je doen door contact op te nemen met dataprotection@delhaize.be.

Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan je deze ten alle tijde intrekken. Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, kan je hier bezwaar tegen maken. Tenslotte heb je steeds het recht op klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Delhaize gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt dan ook alle passende technische of organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wat als je nog vragen hebt?

Voor vragen, klachten, het uitoefenen van jouw rechten of het indienen van verzoeken, kan je altijd contact opnemen met Delhaize door een e-mail te sturen naar dataprotection@delhaize.be. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07/02/2024.

Neem contact met ons op